Nowe rygorystyczne regulacje w Rumunii.

,

Na nowe regulacje energetyczne w Rumunii mogą zniechęcić poten­cjalnych inwestorów.

W ostatnim czasie wprowadzono ustawę nakładającą na koncerny do­datkowe podatki i zobowiązującą je do sprzedaży 50% wydobytego gazu na rynku krajowym. Obecny import gazu z Rosji wynosi ok. jednej dzie­siątej, co sprawia, że Rumunia jest jednym z najmniej uzależnionych krajów w regionie od rosyjskiego gazu.

Pomimo kontrowersyjnych zmian, realizuje się inwestycje powiązane z krajowym sektorem energetycz­nym. Rumuńskie Black Sea Oil & Gas finalizuje z Engie kontrakt na sprze­daż 0,5 mld m3 gazu/ rok na okres 10 lat. Zasoby mają być wydobywanena morzu i następnie zatłaczane do magazynów Ana i Doina, skąd mają być odbierane.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów