Nowe regulacje dotyczące dostaw gazu ziemnego

,

Mechanizm zabezpieczania dostaw do odbiorców wrażliwszych,  nowe zasady solidarności energetycznej, współpraca państw członkowskich w ramach czterech „grup ryzyka”, konieczność notyfikacji zawieranych umów gazowych przez organy krajowe – to wynik kompromisu osiągniętego między przedstawicielami państw członkowskich w PE i RE.

W nocy 27 kwietnia przedstawiciele Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady Europy (RE) doszli do nieoficjalnego konsensusu ws. nowych zasad regulujących bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w UE. Nowe regulacje zakładają wspólną realizację tego celu m.in. w oparciu o zasadę solidarności – przymus pomocy państwom sąsiadującym w sytuacji poważnego kryzysu.  Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii.

Państwa UE mają działać w ramach tzw. „czterech grup ryzyka”. Mają one służyć za bazę współpracy państw członkowskich w wypracowywaniu metod zapobiegania

 

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.