Nowe obowiązki raportowania danych dotyczących transakcji zgodnie z REMIT – zbliża się termin raportowania kontraktów niestandardowych

,

Stosownie do przepisów rozporządzenia REMIT oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 1348/2014 obowiązek raportowania zleceń i transakcji giełdowych do ACER obowiązuje od 7 października 2015 r., natomiast od 7 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie obowiązek raportowania kontraktów niestandardowych. ACER organizuje w tym celu warsztaty.  

Komisja Europejska w dniu 18 grudnia 2014 r. opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie wykonawcze nr 1348/2014, które weszło w życie 7 stycznia 2015 r. Wynikają z niego terminy i obowiązki raportowania danych do ACER. W przypadku kontraktów standardowych dopuszczonych do obrotu na zorganizowanej platformie obrotu, niezależnie od tego czy transakcja rzeczywiście ma miejsce na tej platformie (giełda lub platforma brokerska) obowiązek raportowania obowiązuje 9 miesięcy od wejścia w życie aktów wykonawczych, natomiast w przypadku kontraktów niestandardowych 15 miesięcy… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.