Nowe możliwości eksportu gazu na Ukrainę

,

Nowe możliwości eksportu gazu na Ukrainę

Gaz System planuje umożliwić eks­port gazu przez Drozdowicze w ra­mach zdolności przerywanych na­wet do 3,07 mld m3/rok, począwszy od 2020 r. Trwają uzgodnienia w tej sprawie.

Gaz System przedstawił projekt zwiększenia przepustowości między­systemowej Polska-Ukraina przez in­terkonektor Drozdowicze w ramach zdolności przerywanych, nawet do 3,07 mld m3/rok. Obecnie Polska jest w stanie transportować na Ukrainę, przez punkt Hermanowice w okresie IX – IV do 2 825 000 kWh/h i w okre­sie V – VIII do 1 887 100 kWh/h, w ramach przepustowości przerywanej. Dotychczas punkt Drozdowicze posia­dał tylko możliwość importu gaz do Polski w wysokości ok. 7 345 MWh/h przepustowości przerywanej oraz 5 650 MWh/h przepustowości ciągłej.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów