Nowa taryfa PGNiG OD

,

Nowa taryfa PGNiG OD

Prezes URE zatwierdził nową taryfę dla PGNiG OD, która będzie obowiązywać do dnia 31 marca. Cena dla PGNiG OD została obniżona średnio o ok. 8% od ceny dotychczasowej. Oznacza to spadek cen dla 6,8 mln odbiorców. Zmianom nie uległy stawki opłat abonamentowych, – średnie ceny w obrocie spadną o 6,6%.   

Prezes URE prowadzi politykę skrócenia okresów, na które zatwierdza taryfy dla grupy PGNiG. Jest to siódma obniżka cen od stycznia 2015 r. Data wejścia w życie taryfy jest nadal  kwestią niepewną. URE publikując 4 stycznia nową taryfę poinformował, że będzie ona obowiązywać od 1 lutego 2017 r. Natomiast PGNiG stwierdza, że jeszcze wtedy spółka nie podjęła decyzji o jej wprowadzeniu, dopiero 5 stycznia zarząd postanowił, że będzie ona obowiązywać od 18 lutego br. Według przepisów taryfa nie może wejść w życie wcześniej niż 14 dni a później niż 45 dni od dnia publikacji, czyli 18 lutego.

Przechodząc do analizy cen taryfowych PGNiG OD,  średnia cena dla najmniejszego odbiorcy przewidziana w nowej taryfie będzie niższa o 6% (dla grup W-1.1, W-1.2, W-1.12T, W-2.1, W-2.2, W-2.12T, W-3.6, W-3.9, W-3.12T i W-4) od ceny dotychczas obowiązującej. Średnia cena dla największego odbiorcy OSP wyniesie ok. 9%. Średnia cena dla odbiorców OSD będzie niższa o 7,33%, a średnia cena dla odbiorców OSP będzie niższa o 9% od ceny wynikającej z dotychczasowej ceny za paliwo gazowe.  Dla porównania skumulowany spadek cen gazu wysokometanowego od początku 2015 r. wyniósł 17,0%, a w 2016 r. – 9,6%.

Porównując ceny taryfowe PGNiG i PGNiG OD, ceny PGNiG OD są niejednokrotnie niższe od cen PGNiG, co nie uwzględnia benchmarku cenowego, ponieważ ceny hurtowe przewyższają ceny detaliczne i mogą stanowić podstawę do konkurencji cenowej w ramach grupy kapitałowej. Cena dla najmniejszego Odbiorcy OSD dla PGNiG OD wyniosła 10,86 gr/kWh zaś u PGNiG 10,86 gr/kWh (18% więcej). Różnica cen obu spółek dla odbiorców z grupy W5 i W6 przekracza 1,6 gr/kWh na korzyść PGNiG OD. Natomiast różnica  ceny dla największych odbiorców OSP i średniej ceny dla odbiorców OSP obu grup  wynosi ok. 0,75 gr/kWh.

Tabela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie Monitor Gazowy na bazie danych URE