Nowa taryfa OSM w zakresie usług magazynowania paliw gazowych

,

Z dniem 1 czerwca 2016 r. obowiązuje  zmieniony Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania oraz Taryfa w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego. Obniżeniu uległy stawki opłat.

Operator Systemu Magazynowania poinformował, że po konsultacjach przeprowadzonych w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 19 lutego 2016r, zmieniony Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania zaczął obowiązywać od początku Doby Gazowej rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2016 r. Ponadto z dniem 1 czerwca 2016 r. weszła w życie Taryfa w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego.

Utrzymano podział na Grupy Instalacji Magazynowych: GIM Sanok oraz GIM Kawerna, a także PMG Wierzchowice. Obniżeniu uległa dotychczas najwyższa stawka w grupie taryfowej GIM Kawerna 1p.p. za zamówiony Pakiet, która wynosiła 28 903 PLN/miesiąc, a obecnie 25 109 PLN/miesiąc. Również zmniejszyła się najniższa stawka za zamówioną Pojemność Czynną w grupie taryfowej MZW 2 pe w PMG Wierzchowice z 0,3 PLN/MWh/miesiąc do 0,29 PLN/MWh/miesiąc.