Nowa koncepcja czesko-austriackiej integracji

,

Operatorzy sieci przesyłowych i urzędy regulacyjne Czech i Austrii przedstawiły nowy pomysł na integrację rynków gazu, dzięki któremu możliwa
będzie jedna nominacja przepustowości dla dwóch państw. Uruchomienie koncepcji będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost znaczenia hubu Baumgarten.

Od marca 2016 r. prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące nowej inicjatywy, stworzonej wspólnie przez czeskich i austriackich operatorów
gazociągowych: Net4Gas i Gas Connect Austria, a także urzędów regulacyjnych: ERÚ i E-Control. Pomysł określany jako Trading Region Upgrade polega na
rozszerzeniu modelu integracji obszaru rynkowego i ma na celu integrację rynków gazu Czech i Austrii poprzez stworzenie jednolitej usługi dla
przemysłu tych państw. Chodzi nie tylko o zaoferowanie usługi alokacji przepustowości w punkcie wejścia należącym do danego systemu, ale także o
nominację przepustowości w punkcie wyjścia do sąsiedniego systemu. W tej sposób dowolny podmiot, który rezerwuje przepustowość na wejściu do systemu
Czech i zamierza przesyłać gaz do Austrii, nie musiałby dodatkowo zgłaszać zapotrzebowania na przepustowość w Austrii. Zgodnie z założeniami
zainteresowanych stron, koncepcja mogłaby ruszyć w lipcu 2017 r.

pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.