Niemcy inwestują w rozwój infra­struktury gazowej

,

Niemcy inwestują w rozwój infra­struktury gazowej

Niemiecki regulator Bundesnet­zagentur zmodyfikował projektu planu rozwoju infrastruktury gazo­wej. Open Grid Europe zainwestuje w rozwój infrastruktury gazociągo­wej w Nadrenii i Północnej Westfalii.

Niemiecki regulator sieci Bunde­snetzagentur (BNetzA) zmodyfi­kował projektu planu rozwoju in­frastruktury gazowej. Celem jest zabezpieczenie potrzeb klientów i uniknięcie niepotrzebnych inwesty­cji. W tegorocznym projekcie planu rozwoju infrastruktury gazowej do 2026 roku, zaprojektowanym przez niemieckich operatorów systemów przesyłowych zaplanowano o 4,5 mld EUR więcej wydatków niż rok temu. Środki te obejmują budowę gazociągów o długości 822,6 km i stacji sprężarek o mocy 429 MWh.