Niedobory gazu w Chinach

,

Niedobory gazu w Chinach

Zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego kosztem węgla doprowa­dziło do deficytu surowcowego.

Znaczący udział węgla w krajowym miksie energetycznym Chin odbijał się na zanieczyszczeniu środowiska. Zrezygnowanie z niego w krótkim czasie pozostaje jednak utrudnione, ponieważ ogromny popyt energe­tyczny jednej z największych gospo­darek świata zachowuje tendencję wzrostową.

Niektórzy dostawcy, zachęcani przez rząd, przestawili się w br. na gaz. Przystosowanie się do odbioru błękitnego paliwa okazało się przy tym zbyt pochopne, gdyż wywoła­ło ograniczenie produkcji ciężkiego przemysłu w trzech prowincjach. Wykorzystanie gazu do ogrzewania gospodarstw domowych stanęło w kolizji z zapotrzebowaniem ko­mercyjnym.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.