Naftohaz wygrywa w sądzie

,

Naftohaz wygrywa w sądzie

Po trzech latach sporu zapadł wyrok sądu arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie Naftohazu przeciw Gaz­ promowi. Decyzja nie jest jednak jednoznaczna i roszczenia stron nie zostały w jednoznaczne potwierdzo­ne przez sąd.

Przede wszystkim oddalono roszcze­nie Gazpromu o spłatę 56 mld USD w ramach dostaw gazu między 2009, a 2017 r., w większości wynikających z klauzuli „take or pay”. Zmodyfiko­wano także nieopłacalne formuły ce­nowe wynegocjowane przez stronę ukraińską na korzystniejsze dla od­biorcy, dzięki czemu całkowity dług Naftohazu wynosi obecnie około 2 mld USD. Zasądzono również 0,3% odsetek za każdy dzień zwłoki uisz­czenia tej kwoty (600 tys. USD), jed­nak Ukraińcy zamierzają wstrzymać się ze spłatą do wydania wstępnego wyroku w sprawie umowy tranzyto­wej – na jej podstawie domagają się 16 mld USD od Gazpromu i rozstrzy­gnięcie ma zapaść do końca lutego 2018 r.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.