Możliwości obniżenia kosztów za­kupu certyfikatu, jeżeli uzyskana została pomoc publiczna

,

Możliwości obniżenia kosztów za­kupu certyfikatu, jeżeli uzyskana została pomoc publiczna

Czy projekty, które uzyskały pomoc publiczną mogą ubiegać się o biały certyfikat lub skorzystać z ulgi do­tyczącej certyfikatu efektywności energetycznej. Część odbiorów ko­rzysta z możliwości wsparcia, które daje szanse na identyfikację wie­lomilionowych korzyści w ramach audytu energetycznego przedsię­biorstwa i audytu efektywności energetycznej. Możliwości pojawia­ją się w zakresie zakupu energii elek­trycznej, gazu ziemnego lub ciepła.

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej stwarzają kilka możli­wości uzyskania certyfikatu efektyw­ności energetycznej (tzw. biały cer­tyfikat) lub ulgi przy zakupie energii elektrycznej, gazu ziemnego lub ciepła.