Monitor Gazowy źródło danych i analiz na zmieniającym się rynku gazu

 


Dlaczego warto uzyskać dostęp do „Monitora Gazowego”?

„Monitor Gazowy” koncentruje się na dynamicznych zmianach zachodzących na rynku gazu w Polsce, Europie Zachodniej oraz Środkowej i Wschodniej. Jest to pierwsze tego typu polskojęzyczne czasopismo branżowe.

Dwa razy w miesiącu dostarczamy aktualnych informacji o hurtowym i detalicznym rynku gazu w Polsce i w regionie, które opatrzone są pogłębionym komentarzem analitycznym opracowywanym przez zespół doświadczonych ekspertów. Dzięki temu subskrybenci Monitora mogą na bieżąco śledzić trendy zachodzące na polskim i regionalnym rynku gazu i z wyprzedzeniem reagować na dochodzące z niego sygnały.

 


Co zawiera „Monitor Gazowy”?

„Monitor Gazowy” co dwa tygodnie publikuje bieżące dane z hurtowego i detalicznego rynku gazu w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dane te uzupełnione są pogłębionym komentarzem analitycznym opracowywanym przez zespół doświadczonych ekspertów. Każdy numer podzielony jest na trzy działy: Ceny gazu, Logistyka i pogoda, News. W pierwszych dwóch działach znajdą Państwo wykresy opatrzone komentarzami eksperckimi. Publikujemy i analizujemy dane dotyczące:

sadasd

  • Cen giełdowych i regulowanych w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii, Czechach, Słowacji oraz w Austrii. Dodatkowo prezentujemy benchmark detalicznych taryfowych cen gazu w Polsce [EUR/MWh]. Łącznie przekazujemy Państwu 17 wykresów z analizą.
  • Zdolności przesyłowych i poziomu napełnienia magazynów. Informujemy przy tym o stopniu wykorzystania przepustowości, istotnych porozumieniach międzynarodowych, regulacjach, aukcjach i innych zmianach związanych z infrastrukturą gazową (łącznie 4 opracowania). Dodatkowo publikujemy informacje o warunkach pogodowych, które mogą wpływać na konsumpcję surowca.

 

ssd

W ostatnim dziale „Monitora Gazowego” publikujemy informacje oraz analizy dotyczące najważniejszych wydarzeń na rynku gazu w zakresie regulacji, infrastruktury, upstream, LNG oraz porozumień i relacji głównych uczestników rynku. Nasze czasopismo koncentruje się na zmianach rynku gazu w Polsce, w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej.

 


Dodatkowe usługi

Możemy Państwa wesprzeć przy zmianie źródeł dostaw gazu, pomagając w analizie oszczędności pozyskania surowca z dostępnych rozwiązań, zarówno w Polsce, jak i na rynkach ościennych z dostawą do Polski.

Oferujemy także szkolenia w zakresie rynku sprzedaży gazu. W ramach cyklu warsztatów pogłębiamy wiedzę pracowników na temat produktów na tym rynku, cen w obszarze hurtu i detalu, regulacji oraz ryzyk modelu handlu. Komentujemy i precyzujemy założenia do analizy ekonomicznej w obszarze produktów rynku hurtowego i detalicznego. Omawiamy modele sprzedaży gazu na rynku hurtowym w Polsce, Słowacji, Czechach i Niemczech, opatrzone analizą potencjalnych kosztów i przychodów oraz rozwiązań IT.

 


Jak zamówić subskrypcję?

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dostępu do „Monitora Gazowego”, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta za pomocą formularza na stronie Kontakt. Prześlemy wówczas wzór umowy, po wypełnieniu którego będziemy mogli rozpocząć wysyłanie naszej publikacji. Obecnie, ze względu na rosnącą liczbę Subskrybentów, proponujemy promocyjne stawki prenumeraty. W przypadku zamówienia większej ilości w grupie kapitałowej lub na więcej stanowisk pracy, stosujemy dodatkowe rabaty.

 

Zespół Monitora Gazowego