Minister energetyki Kataru ogłasza zamiar wystąpienia z OPEC-u

,

Ostatnie zmiany na rynku energii (w tym ropy i gazu) mogą prowa­dzić do rekonstrukcji mechanizmów kształtowania cen oraz fundamen­talnych zasad popytu i podaży na światowych rynkach energii. Na to nie jest przygotowana Europa, która opiera swoje mechanizmy kształto­wania cen na błędnych założeniach i niestabilnych mechanizmach ryn­kowych. Zapewne w najbliższym czasie czeka na wzmożone działa­nie interwencyjne i nowe regulacje Rekomenduje się przebudowę me­chanizmów zarządzania ryzykiem handlowym.

Katar planuje opuszczenie OPEC od 1 stycznia 2019 r. w celu skupienia się na obrotu gazem ziemnym i LNG. Pomimo tego organizacja zamierza przystąpić do ustalenia nowego pla­nu wydobycia ropy naftowej. Rozwa­żano prawdopodobnie od nowego roku ograniczyć wydobycie ropy. Do rozmów w tym zakresie dołączy 10 państw spoza OPEC, w tym Rosja.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów