MIFID II i MiFIR wprowadzają nowe uwarunkowania obrotu energią i gazem

,

Nowa regulacja utrudni możliwości obrotu energią i gazem na Towarowej Giełdy Energii, dodatkowo stwarza nowe wymagania obrotu dla uczestników rynku, w tym możliwości wykonania przez nich obliga giełdowego.

W 2011 zostały zaproponowane zmiany MIFID przez wprowadzenie rozporządzenia Parlament Europejski i Radę Europy nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012) (Directive on Markets in Financial Instruments, tzw. MIFID 2) oraz Dyrektywę 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Regulation on Markets in Financial Instruments, tzw. MiFIR).

MiFID II i MiFIR II miały obowiązywać już z początkiem 2016 roku, natomiast z uwagi na rozległy zakres regulacji opóźniono obowiązek ich stosowania (zasadnicza cześć regulacji MiFID II ma obowiązywać do 3 stycznia 2018 r.).

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.