MAE przedstawiła średnioterminowe prognozy dotyczące rynku gazowego

,

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) opublikowała raport dotyczący średnioterminowych globalnych trendów na rynku gazu. Zredukowano pięcioletnią prognozę wzrostu światowego zapotrzebowania na gaz. Popyt ten jednak i tak ma rosnąć, za czym stać będzie wzrost zużycia gazu przez kraje spoza OECD. Natomiast w Europie, ze względu na subsydiowanie OZE i spadek zapotrzebowania na energię, popyt nie powróci do szczytu z 2010 r. Agencja nie przewiduje też znaczącej dywersyfikacji źródeł dostaw dla odbiorców europejskich.

10 czerwca br. MAE opublikowała raport dotyczący średniookresowych trendów na rynku gazu. Według Agencji średnioroczne tempo wzrostu globalnego popytu na gaz wyniesie w najbliższych pięciu latach 2,2%. Jest to mniej, niż przewidywano w analogicznej publikacji przed rokiem (2,4%). MAE tłumaczy zmianę prognozy obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego oraz silną konkurencją ze strony taniego węgla i wspieranej politycznie energii odnawialnej. W zeszłym roku zapotrzebowanie na gaz wzrosło jedynie o 1,2%, do poziomu 3,5 mld m3 (prognozowano wzrost o 1,6%). W tym czasie wyższy wzrost konsumpcji zanotowano wśród innych paliw kopalnianych: spalanie węgla wzrosło o 3%, a zużycie ropy naftowej o 1,4%. Największy wzrost charakteryzował sektor OZE, który wytworzył o 4% więcej energii niż przed rokiem. Szansą dla sektora gazowego jest według MAE zwiększenie konkurencyjności poprzez obniżenie kosztów…. jeśli chcesz przeczytać całość, skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt.