Łotewski regulator przyśpiesza liberalizację krajowego rynku gazu

,

Łotewski regulator przyśpiesza liberalizację krajowego rynku gazu

Łotewska Komisja ds. regulacji usług publicznych zakazała Latvijas Gāze blokowania dostępu podmiotów trzecich do kontrolowanego przez spółkę systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. Decyzja ta może przyśpieszyć liberalizację krajowego rynku gazowego, która planowana jest na kwiecień 2017 r. Otwarcie łotewskiego rynku powinno doprowadzić do ograniczenia importu gazu z Rosji i rozpoczęcia dostaw z litewskiego terminalu LNG.

25 sierpnia br. łotewska Komisja ds. regulacji usług publicznych (dalej: KRUP) zadecydowała o nie przyznaniu gazowemu monopoliście Latvijas Gāze (dalej: LG) możliwości blokowania wykorzystywania przez inne spółki własnego systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. LG starało się o taką możliwość deklarując, że wykonywanie usługi przesyłu nie należącego do LG surowca naraża ją na problemy finansowe. Decyzja KRUP może być jeszcze zaskarżona w sądzie.

W sytuacji, jeśli decyzja KRUP zostanie utrzymana przemysłowi odbiorcy gazu na Łotwie będą mogli rozpocząć dostawy gazu nie zakupionego od LG. O możliwość realizacji dostaw gazu z litewskiego terminalu LNG Independence do PMG Inčukalns od dłuższego czasu stara się państwowy holding energetyczny Latvaenergo. Najprawdopodobniej to właśnie ta spółka będzie pierwszym beneficjentem decyzji KRUP. Jednocześnie decyzja KRUP będzie oznaczać przyśpieszenie procesu liberalizacji łotewskiego rynku gazowego. Zgodnie z decyzją łotewskiego parlamentu z lutego br. liberalizacja rynku krajowego powinna się zakończyć do 3 kwietnia 2017 r., tj. do dnia, kiedy LG utraci status monopolisty przyznany mu w czasie prywatyzacji przedsiębiorstwa. Liberalizacji rynku ma towarzyszyć wydzielenie z LG spółki, która będzie zajmować się przesyłem i magazynowaniem gazu. Powstały podmiot, o nazwie Conexus BalticGrid, ma do końca 2017 r. uniezależnić się od dotychczasowych branżowych akcjonariuszy LG, tj. Gazpromu, Itera Latvia i Uniper.

Rozpoczęcie przesyłu na Łotwę gazu z terminalu LNG Independence oznaczać będzie zwiększenie znaczenia litewskiego kierunku dostaw w państwach bałtyckich oraz ograniczenie importu surowca z Rosji. Obecnie gaz z terminalu wykorzystywany jest wyłącznie przez odbiorców litewskich i estońskich. Ugruntowana pozycja Litwinów na rynku państw bałtyckich może sprawić, że po otwarciu interkonektora gazowego między Polską i Litwą polskim spółkom będzie trudniej konkurować na rynkach północnych sąsiadów. Jednocześnie zwiększony dopływ gotówki ułatwi litewskim spółkom m.in. rozbudowę infrastruktury terminalu i ekspansję na nowe rynki.