Litwa wprowdziła zmiany w modelu finansowania terminalu LNG

,

Litwa wprowadza zmiany w modelu finansowania kosztów stałych infrastruktury LNG w Kłajpedzie. Opłaty zostaną rozłożone na konsumentów ciepła, nie wiadomo jednak jak ostatecznie będą kształtować się ceny w nowym systemie. Wysokie koszty operacyjne nowej infrastruktury gazowej i związana z nimi fala krytyki ze strony przemysłu stanowią jeden z głównych problemów litewskiej energetyki.

Litewskie Ministerstwo Energetyki wprowadza zmiany do modelu finansowania infrastruktury terminalu LNG. Chodzi przede wszystkim rekompensatę stałych kosztów operacyjnych ponoszonych przez Klaipedos Nafta. Wcześniej opłaty były rozłożone na producentów ciepła. Zaproponowany model (Natural Gas Capacity Model  - NGCM) ma na celu przesunięcie kosztów na konsumentów bez względu na to czy w ogrzewaniu wykorzystują gaz… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.