Litewskie władze dopuszczają zmianę modelu finansowania litewskiego terminalu LNG

,

Opierający się na obowiązkowych zakupach i dodatkowych opłatach model finansowania terminalu LNG w Kłajpedzie został skrytykowany przez kolejne środowiska gospodarcze. Minister energetyki Litwy Rokas Masiulis 14 kwietnia skomentował, że rząd jest zawsze gotowy podjąć dyskusję, jeśli pojawi się alternatywny pomysł na finansowanie infrastruktury. Deklaracja ministra miała miejsce mimo decyzji Litewskiego Sądu Konstytucyjnego, który orzekł, że ustawa o LNG nie jest sprzeczna z konstytucją.

Ostatniego dnia marca prezes litewskiego związku ciepłowniczego skrytykował obowiązkowe zakupy norweskiego gazu dla sektora jako niesprawiedliwe oraz wskazał, że obecnie terminal utrzymywany jest przede wszystkim z kieszeni odbiorców usług grzewczych. W 2015 sektor zapłaci ponad 40 mln EUR w opłatach (dodatkowy komponent cenowy, obowiązkowe zakupy dla Wilna na poziomie 65%), które docelowo mają finansować funkcjonowanie terminalu LNG. Jego zdaniem utrzymanie terminalu powinno być równomiernie rozłożone pomiędzy sektory. Cena norweskiego gazu z obowiązkowych zakupów to 33 EUR/MWh, podczas gdy średnie ceny giełdowe wynoszą… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.