Lista projektów o statusie wspólnego zainteresowania

,

Komisja Europejska opublikowała drugą europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status wspólnego zainteresowania (PCI – Project of Common Interest). Strategiczne inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. znalazły się wśród projektów mających kluczowe znaczenie w integracji energetycznej.

Komisja Europejska 18 listopada br. opublikowała drugą europejską listę projektów, którym przyznany został status projektów wspólnego zainteresowania. Lista PCI jest aktualizowana co dwa lata. Jej pierwsza wersja została opublikowana 15 października 2013 roku. Publikacja listy PCI jest jednym z kluczowych etapów w ramach implementacji Rozporządzenia (WE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych. Lista ta ma na celu wsparcie projektów infrastrukturalnych, które mają największe znaczenie z punktu widzenia integracji rynkowej i bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.