Korzystne prognozy dla gazu ziemnego

,

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) w opublikowanym raporcie za 2018 r. prognozuje rozwój gazu ziemnego w najbliższych dziesięcioleciach. Będzie to wynikać m.in. z ogólnej progresji wykorzystania energii – o 25% w ciągu najbliższych 22 lat.

Wyliczenia IEA uwzględniają konieczne, efektywniejsze wykorzystanie energii oraz przewidywane zmiany regulacji w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i standardów ekologicz­ności. Dlatego też emisja dwutlenku węgla ma zwiększyć się w tym czasie o 10%.

Gaz ziemny zostanie drugim po ropie najważniejszym źródłem energii, wy­przedzając tym samym do 2030 r. węgiel w światowym zużyciu energetycznym, dzięki przewidywanemu wzrostowi globalnego zapotrzebowania na gaz w tempie 1,6% rocznie – tempo to ma utrzymać się do 2040 r. Do 2040 r. roz­budowa tego rynku wyniesie aż 45%. Dla porównania, tempo zwiększania się zużycia energii elektrycznej powinno przekroczyć nieznacznie 2%/rok.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów