Kontrole NIK w sektorze energetycznym w 2016 r.

,

Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie ponad 200 kontroli w 2016 r. Dotyczyć one będą przede wszystikm głównych obszarów funkcjonowania państwa, spraw kluczowych dla obywateli oraz sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Cztery z nich będą dotyczyły sektora energetycznego, w tym gazowego. 

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła planowane kontrole na 2016 r. Ich zakres został sformułowany po przeprowadzeniu pogłębionej analizy ryzyka. Przy ich doborze kierowano się wiedzą i doświadczeniem NIK, ponadto analizowane były zewnętrzne sygnały dotyczące nieprawidłowości w różnych obszarach funkcjonowania państwa, jak i wskazujące na niedoskonałości lub brak odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych. Podczas opracowywania projektu Planu Pracy NIK na 2016 rok uwzględniono również czynniki makroekonomiczne wpływające na jakość życia obywateli... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.