Konsultacje projektu zmian IRiESP

,

Trwają prowadzone przez GAZ-SYSTEM S.A. konsultacje nowego projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Zakończą się one 10 sierpnia 2015 r. Natomiast Instrukcja powinna wejść w życie nie później niż 1 października 2015 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w dniu 14 lipca 2015 r. rozpoczął konsultacje projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Powodem rozpoczęcia konsultacji są zmieniające się przepisy prawa, m.in. rozpoczęcia obowiązywania przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (NC BAL) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 (NC CAM).

W nowym IRiESP zaproponowano istotne zmiany sposobu bilansowania gazu ziemnego oraz dodatkowo zaproponowano zmiany w obszarze alokacji przepustowości. Wprowadzono m.in. definicje... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.