Konsultacje projektu nowelizacji NC CAM

,

Komisja Europejska prowadzi do 3 czerwca 2016 r. konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji przepisów kodeksu sieci dotyczącego mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych (NC CAM). Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi również do Ministra Energii.

Dyrekcja ds. Energii Komisji Europejskiej uruchomiła konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji rozporządzenia Komisji (UE) nr 984/2013 – kodeksu sieci w zakresie mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych (NC CAM). Wszystkie zainteresowane strony mogą do 3 czerwca 2016 r. zgłaszać uwagi.

Obecnie istnieje możliwość tylko jednej aukcji na cztery kwartały następnego roku, natomiast uczestnicy rynku zainteresowani większą ilością i późniejszym terminem aukcji na przepustowość na każdy kwartał rozdzielnie powinni zgłosić to w niniejszych konsultacjach. Komisja zachęca użytkowników sieci gazowej, a także innych zainteresowanych stron, aby wypowiedzieć się na temat możliwych rozwiązań legislacyjnych, oprócz dodatkowych aukcji dla kwartalnych produktów przepustowości, także w odniesieniu do Ogólnych Warunków ofert przepustowości powiązanej oraz warunkowej (tzw. path-based capacity products).

27 maja br. w Brukseli w siedzibie ENTSOG odbyły się zorganizowane przez Komisję Europejską warsztaty dotyczące nowelizacji rozporządzenia. Ministerstwo Energii również zbiera uwagi w tej sprawie.