Konsultacje planowanego mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących zgodnie z NC BAL

,

W związku z wejściem w życie NC BAL, GAZ–SYSTEM S.A. do dnia 24 kwietnia 2015 r. prowadzi konsultacje planowanego mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących. Celem nadrzędnym wprowadzenia nowych regulacji jest ściślejsza integracja unijnego rynku gazu poprzez zapewnienie spójności zasad bilansowania systemów przesyłowych w obrębie państw UE.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął konsultacje planowanego mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących zgodnie z NC BAL. Potrwają one do 24 kwietnia 2015 r. i mogą wziąć w nich udział wszystkie zainteresowane strony.

Konsultacje prowadzone są w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC). BAL NC zawiera wytyczne dotyczące zasad bilansowania systemu oraz rozliczania z ZUP z tytułu indywidualnego niezbilansowania. Operatorzy systemów przesyłowych w Unii Europejskiej, w tym również GAZ-SYSTEM S.A., są zobligowani stosować zasady bilansowania w ich systemach przesyłowych zgodnie z wytycznymi kodeksu od dnia 1 października 2015 r. Zgodnie z zapisami NC BAL… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.