Konieczność dostosowania umów do nowy regulacji

,

Zgodnie z opisem w poprzednim Monitorze, ustawa wprowadza harmonogramu zniesienia obowiązku zatwierdzania taryf na sprzedaż gazu: dla odbiorców końcowych do 30 września 2017. Od  1 stycznia 2017 r. ma nastąpić ustawowe zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf dla odbiorców, którzy dokonują zakupu w punkcie wirtualnym, zakupu LNG i CNG oraz zakupu w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych. Obowiązek zatwierdzania taryf dla odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 r.

Ustawa wprost określa zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf dla przedsiębiorców posiadających koncesję na obrót gazem z zagranicą (OGZ).

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.