Koniec konsultacji w sprawie zaleceń KE dotyczących stosowania frackingu

,

22 lipca br. minął termin nadsyłania przez zainteresowane wydobyciem gazu z łupków państwa członkowskie UE uwag do opublikowanych przez Komisję Europejską w styczniu br. minimalnych wymagań w zakresie poszukiwania i wykorzystywania złóż węglowodorów, w tym gazu łupkowego metodą frackingu. Po wzięciu pod uwagę wniosków krajów Unii, Komisja opracuje ostateczny kształt zaleceń mających charakter niewiążący. Ich wykonanie przez państwa członkowskie będzie natomiast monitorowane. Zalecenia UE powinny pomóc w uporządkowaniu ładu prawnego dotyczącego shale gas w krajach UE i zapewnić jego wykorzystanie bez szkód dla środowiska oraz ograniczyć protesty opinii publicznej.

22 stycznia br. ukazał się dokument zawierający oficjalne, niewiążące zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące wydobycia węglowodorów (w tym shale gas) za pomocą szczelinowania hydraulicznego. Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik mówił wówczas o nadziejach związanych z wydobyciem shale gas w niektórych krajach Europy, które łączyły się z niepokojem opinii publicznej wywołanym potencjalnym szkodliwym wpływem tej metody na środowisko, w tym wody gruntowe oraz zdrowie mieszkańców. Zalecenia komisji miały być odpowiedzią na te obawy, dodatkowo zapewniając operatorom i inwestorom zainteresowanym wydobyciem stabilne i przewidywalne warunki inwestycji… jeśli chcesz przeczytać całość skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt.