Komisja wzywa Polskę do zmiany ustawy o zapasach

,

Komisja wzywa Polskę do zmiany ustawy o zapasach

KE zarzuca Polsce brak zgodności z Rozporządzeniem 2017/1938 przez preferencje dla magazynowania gazu w kraju.

Komisja Europejska uruchomiła 8 marca br. przeciwko Polsce procedu­rę w sprawie naruszenia prawa unij­nego przez rozporządzenie z 2017 r., o zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu, które ustalało zasady funkcjonowania poza granicą za­pasów gazu. Zdaniem KE, regulacja utrudnia korzystanie z usług magazy­nowania w innych państwach i pre­feruje polskiego operatora. Wynika to z ustanowienia konieczności wy­łącznej rezerwacji przepustowości na punktach międzysystemowych, żeby importować obowiązkowe za­pasy gazu do Polski w sytuacji kry­zysowej. Komisja zwróciła również uwagę na surowość sankcji w tym zakresie, czyli nawet 15% rocznego przychodu.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów