Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje w sprawie nowej strategii dla LNG i magazynów gazu

,

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat nowej strategii dotyczącej LNG i magazynów gazu. Obydwa te elementy mają odegrać ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw oraz konkurencyjności gospodarki. Celem Komisji jest by każde z państw miało dostęp do globalnego rynku skroplonego surowca, jednak ostatecznie to warunki rynkowe zdecydują, ile LNG trafi do Europy.

Komisja Europejska prowadzi między 8 czerwca a 30 września 2015 r. konsultacje z interesariuszami na temat planowanej strategii dotyczącej roli LNG i magazynów gazu w unijnym rynku energii. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są przedstawiciele władz, podmioty prywatne, organizacje branżowe i pozarządowe oraz inni interesariusze. Komisja chce znać opinie tych podmiotów na temat głównych barier dla handlu LNG i rozwoju magazynów gazu we Wspólnocie. Interesariusze pytani są także o to, jaką rolę mogą odegrać te rozwiązania w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarki.

Komisja podkreśliła, że z przeprowadzonych stress testów (symulacji sytuacji krajowych rynków gazu w przypadku odcięcia dostaw z kierunku wschodniego) wynika, że nie wszystkie państwa wspólnoty są odpowiednio zabezpieczone w wypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach, co jest często związane z nadmierną zależnością od jednego dostawcy. Taka sytuacja wpływa też na… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.