Komisja Europejska przygotowuje się do kluczowych zmian na rynku gazu

,

Po przeprowadzeniu zmian na rynku energii w ramach pakietu zimowego, KE przygotowuje się do przeprowa­dzenia lustracji gazowych regulacji energetycznych w UE w zakresie ta­ryf, licencji, importu LNG oraz innych zagadnień związanych z handlem gazem ziemnym. W tym zakresie przeprowadzi 5 analiz, których efek­tem będzie wypracowanie rozwią­zań usprawniających rynek gazu UE.

KE zamierza zlecić wykonanie pięciu analiz, mających na celu zbadanie rynku, przed przeprowadzeniem lu­stracji regulacji energetycznych w UE w zakresie taryf, licencji, importuLNG oraz innych zagadnień związa­nych z handlem gazem ziemnym. Wyniki badań mają być dostępne w kwietniu 2019 r., jednak prawdo­podobnie, rzeczywiste zmiany zajdą dopiero w 2020 r.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów