Komisja Europejska ma kontrolo­wać wszystkie umowy gazowe

,

Komisja Europejska ma kontrolo­wać wszystkie umowy gazowe

W dniu 6 czerwca br. w Luksembur­gu ministrowie państw członkow­skich UE wyrazili zgodę na wgląd KE do międzynarodowych umów energetycznych (IGA – od ang. Inter­governmental Agreement) jeszcze przed ich podpisaniem (jest to po­twierdzenie nieformalnych ustaleń z maja br.). Wcześniej dotyczyło to jedynie umów już zatwierdzonych, jednak o zatwierdzeniu tego projektu zadecyduje Parlament Europejski je­sienią. Czy przyjęcie nowych regula­cji zabezpieczy słabszych odbiorców przed niekorzystnymi warunkami za­kupu oraz zwiększy zabezpieczenia na wypadek kryzysu?

Podmiotom zainteresowanym szerszą analizą zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, proponujemy kontakt z redakcją magazynu.pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.