Kolejne obniżenie cen paliw gazowych

,

Prezes URE 13 sierpnia br. zatwierdził zmianę taryfy gazowej PGNiG Obrót Detaliczny.  Korekta taryfy polega na obniżeniu cen paliw gazowych.

W dniu 13 sierpnia br. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy gazowej PGNiG Obrót Detaliczny (OD) w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Pierwotnie taryfa PGNiG OD została zatwierdzona do dnia 31 grudnia 2015 r. Taryfa wchodzi w życie, zgodnie z zapisami art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania. Spółka poinformowała, że taryfa wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

PGNiG OD wystąpił z wnioskiem o zmianę obowiązującej taryfy, polegającą na obniżeniu cen gazu ziemnego wysokometanowego oraz zaazotowanego. Uzasadnieniem wnioskowanej zmiany jest okoliczność z § 11 rozporządzenia taryfowego,… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.