Kolejna obniżka cen paliw gazowych

,

Prezes URE 17 lipca br. zatwierdził zmianę taryfy gazowej PGNiG S.A. W wyniku tej korekty doszło do kolejnej w tym roku obniżki cen paliw gazowych. Spółka kontynuuje program rabatowy ,,Uwolnienie cen 2015/2016”.

W dniu 17 lipca br. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy gazowej PGNiG S.A. dotyczącą dostarczania paliw gazowych do przedsiębiorstw nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu przekraczającym 25 mln m³. Będzie ona obowiązywała od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. Poprzednia taryfa PGNiG S.A. obowiązywała do końca lipca br. Pozostałe taryfy gazowe zatwierdzone przez Prezesa URE w grudniu 2014 r. (w tym m.in. taryfa PGNiG Obrót Detaliczny dotycząca odbiorców w gospodarstwach domowych) również obowiązują do końca 2015 r. PGNiG Obrót Detaliczny jest w trakcie postępowania dotyczącego korekty obecnej taryfy.

W wyniku zatwierdzonej korekty doszło do obniżenia cen paliw gazowych w każdej grupie taryfowej PGNiG S.A. Jest to efekt spadku kosztów ich pozyskania spowodowany obniżką cen ropy naftowej. Obniżenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych wyniesie 5,1%, a dla odbiorców hurtowych... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.