Jakie korzyści i ryzyka niesie zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf?

,

Jakie korzyści i ryzyka niesie zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf?

Do sejmu wpłynął kolejny projekt nowelizacji Prawa Energetycznego dotyczący zniesienia obowiązku zatwierdzania cen gazu. Kompetencje prezesa URE w zakresie zatwierdzania taryf gazowych będą stopniowo ograniczane począwszy od 1 stycznia 2017 r. Obok korzystnych zmian pojawiają się ryzyka prawne wdrożenia nowej regulacji. 

8 listopada br. do Sejmu wpłynął kolejny projekt ustawy  o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk  nr 999), który proponuje szereg zmian do Prawa Energetycznego i ustawy o Zapasach, w tym między innym zmianę ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw zmianę. Ilość zmian prawa oraz zmian do zmian znacznie się zwiększyła, co wpływa na niestabilność regulacji energetycznych. Do procesu stanowienia prawa powinni zostać zaangażowani eksperci ze specjalizacją prawną.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.