Ile gazu ma PGNiG w Norwegii?

,

Ile gazu ma PGNiG w Norwegii?

Polska powinna zwiększyć wydoby­cie w Norwegii na potrzeby Baltic Pipe.

PGNiG wydobywa już gaz złóż Skarv, Vale, Morvin, Vilje oraz Gina Krog na szelfie norweskim oraz na Mo­rzu Północnym, z wykorzystaniem platform Statoilu i innych firm. Łącz­ne udokumentowane pokłady gazuziemnego na złożach obsługiwanych przez PGNiG to 96 mln Boe, a zasoby znajdujące się tylko w części należą­cej do PGNiG są równe około 72 mln Boe, czyli 11,9 mld m3. Nie uwzględ­nia to zasobów ze złóż na Morzu Be­ringa.

Prognozowana średnioroczna moż­liwość wydobycia gazu wynosi więc około 400 – 500 mln m3, realistyczniezakłada ona eksploatację 50% tego surowca, w ciągu 14 lat (2014 – 2027 r.). Całkowity wolumen wydobytego przez PGNiG gazu w Norwegii w la­tach 2015/2016 wyniósł ok. 500 mln m3, z czego w przybliżeniu 400 mln m3 pochodziło ze złoża Skarv. Nawet przy utrzymaniu wskazanego pozio­mu, byłoby to nieco ponad 3% rocz­nego zapotrzebowanie Polski (około16 mld m3/rocznie).

Jeżeli więc Polska chce importować z Norwegii gaz z własnego wydoby­cia, konieczne jest pozyskanie no­wych koncesji lub rozpoczęcie do­staw gazu ze złóż na Morzu Beringa. Mamy czas do 2022 r., do momentu kiedy kończy się kontrakt z Gazpro­mem .