IEA o rynku energii

,

Popyt na gaz w Europie spadł o 1,9%, do 599 mld m3w 2018 r., czy to pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego?

Międzynarodowa Agencja Energe­tyczne (IEA) udostępniła dane, do­tyczące bilansu zużycia energii w Eu­ropie oraz dodatkowe porównawcze wartości dla pozostałych, najważ­niejszych konsumentów.Zgodnie z raportem, zapotrzebowa­nie energetyczne Europy wzrosło w 2018 r. zaledwie o około 1%, na co znaczący wpływ miały zmiany prze­mysłowe w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Popyt na gaz w Europie spadł o 1,9%, do 599 mld m3. Co należy interpretować przez pryzmat wyjątkowo korzystnej pogody, która wpłynęła na spadek poziomu zużycia w Europie.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów