Holenderski sąd nakazuje dalszą redukcję wydobycia gazu – Holandia importerem netto

,

Decyzją holenderskiej Rady Stanu wydobycie gazu w bieżącym roku gazowym ma zostać tymczasowo zredukowane do wysokości 27 mld m3. Zwiększenie tego limitu będzie możliwe tylko w wypadku gdyby średnie temperatury okazały się niższe od oczekiwanych. Jednocześnie holenderski urząd statystyczny opublikował dane, według których Holandia stała się importerem netto błękitnego paliwa. Redukcja wydobycia powoduje presję na wzrost cen kontraktów na gaz na holenderskim i niemieckim rynku, a także zmusza Niemcy do poszukiwania innych źródeł energii dla regionu północno-zachodniego.

18 listopada holenderska Rada Stanu (najwyższy sąd administracyjny w kraju) podjęła decyzję o tymczasowym obniżeniu planowanej wielkości produkcji gazu niskokalorycznego do 27 mld m w trakcie trwającego od 1 października roku gazowego. Rozprawa przed sądem odbyła się w przedmiocie rozpatrzenia skarg na podjętą w styczniu 2015 r. decyzję holenderskiego rządu, która zakładała obniżenie produkcji gazu w roku gazowym 2015 (liczonym od października 2014 r.) do 33 mld m3 oraz do 30 mld m3 w tym samym roku kalendarzowym.

Jak zaznaczył sąd, decyzja jest jedynie tymczasowym środkiem zaradczym na czas sześciu miesięcy, czyli do momentu, gdy minister energii podejmie decyzję dotyczącą limitów produkcji w trwającym właśnie roku gazowym. W uzasadnieniu sąd zaznaczył, że minister nie uargumentował w należyty sposób swojej decyzji o produkcji w wysokości 33 mld m3, a taka wielkość produkcji byłaby konieczna tylko w przypadku… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.

tekst