Holenderski rząd po raz kolejny obniża wydobycie ze złoża Groningen

,

Holenderski rząd po raz kolejny obniżył poziom wydobycia z pola gazowego w Groningen. Nowy limit na ten rok wynosi 30 mld m3 i jest o prawie 24 % niższy od pierwotnych założeń. Ta decyzja miała jedynie krótkotrwały wpływ na ceny gazu na giełdach niemieckich i holenderskiej, ponieważ była oczekiwana przez uczestników rynku. Przed UE staje tym samym nowe wyzwanie pokrycia zapotrzebowania z innych źródeł.

 23 czerwca br. holenderski rząd ogłosił kolejne obniżenie limitu wydobycia gazu ziemnego ze złoża Groningen. Pierwotny plan zakładał wydobycie w 2015 r. na poziomie 39,4 mld m3. Jednak już w lutym br. zrewidowano limit dla pierwszego półrocza 2015 r. obniżając go do 16,5 mld m3. Zeszłotygodniowa decyzja rządu ustala produkcję w drugiej połowie roku na 13,5 mld m3 co daje całoroczne wydobycie na poziomie 30 mld m3. Jest to redukcja o prawie 24% w stosunku do pierwotnych założeń. Kolejne decyzje ograniczające holenderskie wydobycie gazu są odpowiedzią na nasilające się trzęsienia ziemi w regionie, które zgodnie z raportem opublikowanym przez Holenderski Instytut Meteorologiczny są spowodowane eksploatacją gazu. Operator złoża, będąca własnością Shell i ExxonMobil spółka Nederlandese Aardolie Maatschappij, przyznał że trzęsienia ziemi są spowodowane wydobyciem… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.