Holenderski parlament wzywa do ograniczenia wydobycia z Groningen w 2016 r.

,

Holenderski parlament podjął 6 października br. uchwałę wzywającą rząd do zmniejszenia wydobycia z pola Groningen w 2016 r. Według planów rządowych ma ono wynieść między 21 a 33 mld m3. Wiadomość o podjęciu uchwały wywołała krótkotrwały wzrost cen kontraktów na dostawę gazu na pierwszy kwartał 2016 r. na europejskich giełdach. W dłuższej perspektywie decyzje dotyczące wydobycia w Groningen będą jednym z ważnych czynników decydujących o cenach surowca w 2016 r.

Plany rządowe zakładały ustalenie maksymalnego poziomu wydobycia na poziomie od 21 do 33 mld m3 w przyszłym roku. Podjęta przez holenderski parlament uchwała wzywa do ustalenia tego pułapu na poziomie niższym niż 33 mld m3, ze względu na zagrożenie jakie stanowią dla ludności mieszkającej w regionie Groningen trzęsienia ziemi powodowane przez wydobycie ze złoża. Rządzący mają zdecydować o planowanym poziomie wydobycia w 2016 r. w grudniu br. Maksymalny pułap na 2015 r. wynosi 30 mld m3.

Holenderski rząd pracuje w tej chwili nad dwoma raportami dotyczącymi wydobycia ze złoża Groningen. Pierwszy z nich ma odpowiedzieć na pytanie, jaki poziom wydobycia jest technicznie możliwy w 2016 r. po uwzględnieniu zagrożenia wywoływanymi trzęsieniami ziemi. Drugi ma zbadać wpływ obniżonej podaży gazu nisko-kalorycznego na rynki w Europie Północno-Zachodniej. Analiza pokaże w jakim stopniu możliwe jest zastąpienie surowca z Groningen… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.