Gazprom organizuje aukcję eksportowanego gazu

,

Gazprom Eksport opublikował informację o warunkach testowej aukcji gazu, którą zamierza przeprowadzić w pierwszych dniach września. W 3 aukcjach holding zamierza sprzedać 33 467 GWh gazu w ramach 127 transz z odbiorem w punktach Greifswald NEL, Olbernhau II oraz Greifswald OPAL, z opcjonalnym odbiorem w VP Gaspool oraz Brandow. Sukces aukcji może być pierwszym krokiem na drodze do ukształtowania się nowej formuły ustalania cen eksportowanego z Rosji gazu, oznaczającego częściowe odejście od ich powiązania z cenami ropy naftowej.

31 lipca br. Gazprom Eksport opublikował informację o warunkach testowych spotowych dostaw gazu, które zamierza przeprowadzić w dniach 7-10 września br. Aukcja została zapowiedziana przez Gazprom jeszcze w czerwcu (patrz: MG nr 12/2015 Gazprom zamierza odblokować gazociąg OPAL wykorzystując giełdę gazu w Petersburgu). Zgodnie z informacjami podawanymi przez Gazprom Eksport spółka zamierza wystawić poprzez giełdę SPIMEX 3,24 mld m³ gazu (tj. 33 467 GWh), które mają zostać zakupione na 3 aukcjach. Dostawy gazu mają być prowadzone przez 183 dni w okresie od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

W ramach aukcji A Gazprom Eksport zamierza sprzedać 48 transz po 60 MWh/godz. w punkcie odbioru Greifswald NEL, z opcjonalnym odbiorem w punkcie VP Gaspool. W ramach aukcji B Gazprom Eksport zamierza sprzedać 57 transz po 60 MWh/godz. w punkcie odbioru Olbernhau II, z opcją otrzymania gazu na wejściu do czeskiej sieci gazociągowej. W ramach aukcji C Gazprom Eksport zamierza sprzedać 22 transze po 60 MWh/godz. w punkcie odbioru Greifswald OPAL, z opcją otrzymania gazu na wejściu do czeskiej sieci gazociągowej (punkt odbioru Brandow).

Gazprom deklaruje, że testowany nowy mechanizm sprzedaży gazu jest odpowiedzią na zmieniający się europejski rynek energetyczny. Holding informuje również, że jest to dodatkowa forma sprzedaży, która nie ma być alternatywą dla obowiązujących obecnie kontraktów długoterminowych. Faktycznie jednak sukces wrześniowej aukcji gazu i możliwa kontynuacja dostaw spot w kolejnych miesiącach mogą doprowadzić do stworzenia na bazie giełdy SPIMEX nowej platformy eksportu rosyjskiego gazu do państw europejskich. Dodatkowo sukces aukcji może poskutkować ukształtowaniem się nowej formuły ustalania cen eksportowanego z Rosji gazu, co oznaczałoby częściowe odejście od powiązania cen błękitnego paliwa od cen ropy naftowej. Spekuluje się również, że przeprowadzenie aukcji ma pomóc Gazpromowi w odblokowaniu pełnych mocy przesyłowych gazociągu OPAL ograniczonych w 2009 r. przez KE do 50%.