Gazprom inwestuje na Bałkanach

,

Rozważana jest budowa przedłuże­nia Turkish Stream od granicy turec­kiej do Serbii. Gazprom rozpoczął bu­dowę elektrociepłowni TPP (thermal power plant) o łącznej mocy około 200 MW w Serbii.

Gazprom rozpoczął budowę elektro­ciepłowni TPP (thermal power plant) z dwoma turbinami gazowymi oraz jedną turbiną parową, o łącznej mocy około 200 MW w Serbii, który bę­dzie pierwszym tego typu obiektem w kraju. Zakładane oddanie do użyt­ku ma nastąpić w 2020 r. Jednostka wg planu będzie produkować ciepło na potrzeby rafinerii firmy Gazprom Neft w Pančevie natomiast wytwo­rzona energia elektryczna, zgodniez publikacją Gazpromu, zaspokoi za­potrzebowanie Serbii oraz sąsiednich państw.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów