GAZ-SYSTEM S.A. przedstawił zaktualizowaną strategię do 2025 roku

,

Rada Nadzorcza GAZ-SYSTEM S.A. pozytywnie zaopiniowała Strategię spółki do 2025 r. Kierunkami strategicznymi ma być budowa pozycji spółki dzięki aktywnemu zaangażowaniu w proces integracji europejskiego runku gazu, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego oraz zachowanie ciągłości świadczenia usług przesyłowych, jak również podnoszenie efektywności operacyjnej i organizacyjnej spółki.

W ciągu najbliższych 10 lat, spółka planuje skierować swoje działania na inwestycje, które pozwolą zwiększyć przepustowość polskiej sieci przesyłowejgazu ziemnego oraz stworzyć techniczne możliwości do transportu gazu z różnych kierunków i źródeł.

W celu realizacji powyższego, planowana jest budowa ponad 2000 km nowoczesnych gazociągów przesyłowych oraz zapewnienie dostępu do globalnych rynków gazu dzięki efektywnemu wykorzystaniu Terminalu LNG w Świnoujściu. Ponadto mają powstać nowe połączenia transgraniczne. Spółka planuje stworzyć w kraju fizyczny hub gazowy, który będzie pełnił rolę regionalnego centrum obrotu gazem, a Polska będzie mogła lepiej wykorzystać swoje położenien geograficzne. W tym kontekście istotny jest również projekt budowy własnego podziemnego magazynu gazu i świadczenie kompleksowych usług regazyfikacja/przesył/magazynowanie na rynku krajowym i w regionie Europy Środkowo- Wschodniej.