GasPool i NetConnect Germany planują połączenie

,

GasPool i NetConnect Germany planują połączenie

GasPool i NetConnect Germany pla­nują połączenie

GasPool i NetConnect Germany pla­nują połączenie, żeby stworzyć jeden z największych w Europie hubów ga­zowych.

GasPool (GPL) i NetConnect Germa­ny (NCG) rozpoczęły proces konsul­tacji w sprawie ich połączenia, po ze­braniu komentarzy (termin upływa 4 czerwca 2018 r.), proces połączenia wejdzie w etap analizy kosztów i ko­rzyści (CBA – costs and benefits ana­lysis), trwający do 1 października 2018 r., po którym zostanie podjęta decyzja, co do warunków umowy połączenia. Fuzja GPL i NCG stworzy nowe możliwości obrotu gazem w Niemczech i zmieni uwarunkowania realizacji transakcji (zawartych do­tychczas lub w przyszłości).

W związku z czym, Europejska Gieł­da Energii (EEX) przewiduje wzrost wolumenu obrotów handlu gazem i emisjami węgla w 2018 r. Celem redukcji emisji CO2, UE zamierza wprowadzić kolejne regulacje na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń pochodzących z samochodów cięża­rowych, aż o 30% do 2030 r.