Eustream zwiększy przepustowość w kierunku Austrii i Ukrainy

,

Słowacki OSP Eustream analizuje możliwość budowy nowej stacji kompresorowej pod kątem zwiększenia przepustowości w kierunku wschodnim.

Eustream rozważa instalację nowej stacji kompresorowej, która powstałaby najprawdopodobniej w zachodniej części systemu w pobliżu granicy z Czechami. Według argumentacji operatora inwestycja, która jest aktualnie analizowana, zwiększyłaby zdolności na punkcie wejścia do systemu z Czech (punkt Lanzhot). Inwestycja realizowana byłaby pod kątem potencjalnego zwiększenia przesyłu z kierunku zachodniego do sąsiednich państw, tj. Austrii, Węgier i Ukrainy.