Eustream przyspiesza przygotowania interkonektora z Polską

,

Słowacki operator gazociągowy Eustream przedłożył opiniującym urzędom finalny projekt budowy interkonektora z Polską. Widmo kryzysu gazowego, który już jesienią częściowo dotknął Słowację, ponownie wzmacnia dążenia dywersyfikacyjne tego państwa.

Na Słowacji rysuje się rosnące zainteresowanie projektami dywersyfikacyjnymi, co potęgują ograniczenia dostaw gazu z kierunku wschodniego, do których doszło we wrześniu i październiku br. Bratysława, podobnie jak rząd Czech, zainteresowana jest dostępem do surowca z terminalu LNG w Świnoujściu, który otworzyłby interkonektor z Polską. Słowacki operator pod koniec października przedstawił urzędom odpowiedzialnym za ochronę środowiska projekt budowy połączenia planowanego z GAZ SYSTEM S.A. Według założeń, gazociąg łączący sieci Polski i Słowacji powstałby we wschodniej części granicy tych państw. Szacuje się, że uzyska on przepustowość 6 mld m³ rocznie w kierunku południowym i 5 mld m³ do Polski. Eustream liczy, że budowa interkonektora rozpocznie się w latach 2018-19, a oddanie do komercyjnego użytku nastąpi w 2020 r. Realizację projektu przybliża fakt, że… jeśli chcesz przeczytać całość skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt.