Europejskie huby poniżej oczekiwań

,

Austriacka firma Wagner, Elbling & Company (Wecom) przygotowała na zlecenie europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) raport na temat funkcjonowania hubów gazowych. Badanie jest kolejnym krokiem w dyskusji nad optymalnym kształtem europejskiego rynku gazowego. Konkluzje raportu pokazują, że jedynie duże huby gazowe mogą sprostać oczekiwaniom rynku. Przemawia to za koncepcją powstania rynku gazowego V6, czyli polskiego rynku połączonego z rynkami państw Grupy Wyszehradzkiej oraz austriackim i słoweńskim. Koncepcja ta jest konkurencyjna do proponowanego przez Polskę rynku V4, obejmującego jedynie państwa Grupy Wyszehradzkiej z polskim hubem gazowym.

W dniu 15 maja ACER opublikował sporządzony przez Wagner, Elbling & Company raport na temat funkcjonowania europejskich hubów gazowych, z którego wynika, że żaden europejski hub gazowy nie spełnił oczekiwań ich użytkowników. Wnioski raportu oparte były m.in. na danych z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników hubów, zlokalizowanych w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i we Włoszech. Respondenci zostali poproszeni o określenie 3 wskaźników (wiarygodność ceny, płynność handlu, minimalny horyzont czasowy płynnego handlu) charakteryzujących sprawnie funkcjonujący hub. Według wyników ankiety, cena danego produktu może być uznana za wiarygodną…  jeśli chcesz przeczytać całość, skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt.