Europejski rynek gazu

,

Europejski rynek gazu

Zużycie gazu w Europie będzie ro­sło w umiarkowany sposób z uwagi na postęp poprawy efektywności i zmianę technologii wytwarzania energii. Przed Polską jeszcze daleka droga na odbudowanie różnic przy zarządzaniu energetyką w stosunku do Europy Zachodniej.

Europa próbuje odbudować po­ziom konsumpcji gazu sprzed okresu przed kryzysem finansowym (2007- 2008) – ponad 510 mld m3/rok. Po ciepłych zimach (2013-2014 spadł on poniżej 390 mld m3/rok), kon­sumpcja rośnie, ale w umiarkowa­ny sposób. W 2016 r. ogólne zuży­cie surowca państw członkowskich było najwyższe od 2013 r. i wyniosło w przybliżeniu 5000 TWh rocznie, o 7% więcej niż w 2015 r., kiedy to osiągnięto poziom o 4% większy niż w 2014 r. Przyrost zużycia miał miej­sce w ostatnim kwartale 2016 r. – o 19% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.