Europa najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla eksporterów LNG

,

Po raz pierwszy od 6 lat ceny gazu spot w Europie są wyższe niż cena LNG na spocie w Azji. Ceny importu LNG do Europy są w tej chwili najwyższe na świecie, co znaczy, że europejski rynek jest obecnie najbardziej atrakcyjnym rynkiem eksportowym dla producentów gazu skroplonego.

Odwrócenie dotychczasowego trendu wynika przede wszystkim ze spadku cen na rynku azjatyckim. Azja jest tradycyjnie regionem, gdzie popyt na LNG jest największy, a ceny najwyższe. Szereg czynników pod koniec 2014 r. zmieniło jednak tę sytuację. Wśród nich wymienić należy łagodne warunki pogodowe, a także słaby popyt ze strony Korei Południowej i Chin – dwóch bardzo istotnych importerów gazu skroplonego. Dużą rolę odegrała także spadająca cena ropy naftowej, do której odwołuje się formuła cenowa w wielu kontraktach, i która przełożyła się na cenę LNG z 3-miesięcznym opóźnieniem. W rezultacie, jak podaje amerykańska Komisja Regulacji Energii, w lutym 2015 r. cena na rynkach azjatyckich wahała się między 6,60 a 7 USD/MMBtu, podczas gdy na rynku europejskim wyniosła… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.