ENTSOG: Polska przygotowana na zakłócenia w dostawach gazu przez Ukrainę

,

Z najnowszego raportu stowarzyszenia europejskich operatów sieci przesyłowych (ENTSOG) wynika, że zimą w Europie nie pojawią się problemy z zaopatrzeniem w gaz ziemny, nawet w przypadku bardzo niskich temperatur. Zakłócenia w dostawach do Europy Południowo-Wschodniej wystąpić mogą natomiast w przypadku odcięcia tranzytu przez Ukrainę. Według analizy stowarzyszenia, Polska nie będzie jednak krajem poszkodowanym w wypadku realizacji takiego scenariusza.

W tegorocznym raporcie Winter Supply Outlook ENTSO-G ocenia bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do państw europejskich pod kątem odpowiedniego rozwoju infrastruktury gazowej. Kwestie rynkowe, tzn. dotyczące podaży gazu, nie są brane pod uwagę. Stowarzyszenie rozpatruje scenariusz referencyjny oraz scenariusz zimy o względnie niskich temperaturach. W drugim przypadku zapotrzebowanie jest o około 10% wyższe. W raporcie wzięto pod uwagę także wystąpienie krótkiego okresu bardzo niskich temperatur. Jedynym państwem, w którym w przypadku wystąpienia 2-tygodniowego okresu bardzo niskich temperatur występują ograniczenia w dostawach jest Szwecja. W Finlandii oraz Serbii zdolność systemu przesyłowego do zaopatrzenia dodatkowych ilości surowca była jednak w takim scenariuszu bardzo niska.

ENTSOG rozpatruje możliwość odcięcia dostaw rosyjskiego gazu przez Ukrainę. W przypadku wystąpienia jednocześnie okresu bardzo niskich temperatur, ograniczenia w dostawach wystąpią wtedy w Szwecji oraz w państwach Europy Środkowo-Wschodniej: Grecji, Bułgarii i Macedonii. Zdolność systemu przesyłowego do zaopatrzenia dodatkowych ilości surowca jest jednak bardzo niska w przypadku kilku innych państw: Polski, Węgier, Serbii i Rumunii.

Według raportu ENTSOG rozwój sieci przesyłowych w Europie jest wystarczający by zapewnić zaopatrzenie w gaz ziemny także w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur. Raport wykazuje jednak znaczną wrażliwość państw Południowo-Wschodniej Europy na zakłócenia w dostawach przez terytorium Ukrainy. Należy także pamiętać, że raport nie bierze pod uwagę kwestii rynkowych, związanych z podażą gazu, która może okazać się w rzeczywistości niższa. W takim przypadku do ograniczeń w dostawach mogłoby dojść także w Polsce.