Emisja obligacji Aramco

,

Aramco pierwszy raz wyemitował obligacje na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, o łącznej wartości 12 mld USD.

Saudyjski, państwowy koncern naftowy Aramco pierwszy raz wyemitował obligacje na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, o łącznej wartości 12 mld USD, obejmujących wypłaty transz w wyznaczonych terminach, między 2022 i 2049 r., przy maksymalnym oprocentowaniu 4,375. Papiery spotkały się ogromnym popytem na giełdzie, bliskim 100 mld USD. Dla porównania, popyt na obligacje samej Arabii Saudyjskiej w 2016 r. wyniósł 67 mld USD.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów