Ekologiczne statki LNG

,

Ekologiczne statki LNG

Porty nad Morzem Bałtyckim de­cydują się na wprowadzanie zniżek cenowych dla statków napędzanych niskoemisyjnymi paliwami. Choć w wielu przypadkach niewielki, bo 4% upust, może jednak stanowić bo­dziec na rzecz rozwoju LNG na rynku transportowym.

Ekologiczne paliwa zyskują coraz większe zainteresowanie jako środek napędowy dla statków pływających w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Wiele państw wprowa­ dza w swoich portach specjalne ob­niżki opłat właśnie dla statków ko­rzystających z prośrodowiskowych paliw. Wśród nich można wymienić: Holandię, Szwecję, czy Norwegię.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się LNG jako surowiec wolny od zanieczyszczeń i powszechnie dostępny. LNG jako paliwo w lep­szym stopniu spełnia kryteria rygo­rystycznych przepisów dot. emisji. Ze względu na wzrost cen ropy naf­towej LNG może być konkurencyjne ekonomicznie względem ropopo­chodnych paliw i często nie wymaga instalacji dodatkowych urządzeń na­pędowych.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.